• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi tiết Danh sách hội viên đăng ký tham gia chính thức của Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định

PropertyValue
Số CV:Danh sách hội viên đăng ký tham gia chính thức của Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định
Trích yếu:

Danh sách hội viên đăng ký tham gia chính thức hội Thủy lợi Bình Định hiện nay (tháng 3 - năm 2018)

Đơn vi: Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định.

Ngày đăng: 03/16/2018 08:30

HỘI THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

adress 04 Thi Sách - QN - BĐ

fax 0563.746.278

ie hoithuyloi.binhdinh.vn

 

Switch mode views: