• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản Hội Thủy Lợi

Số / Ký hiệu
Trích yếu

Danh sách hội viên đăng ký tham gia chính thức hội Thủy lợi Bình Định hiện nay (tháng 3 - năm 2018)

Đơn vi: Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định.

Danh sách Hội viên nộp hội phí năm 2017

Đơn vị: Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định

Danh sách Hội viên nộp hội phí năm 2016

Đơn vị: Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định

HỘI THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

adress 04 Thi Sách - QN - BĐ

fax 0563.746.278

ie hoithuyloi.binhdinh.vn

 

Switch mode views: