• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản cấp trung ương

Số / Ký hiệu
Trích yếu

V/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án: “Tái cơ cấu ngành Thủy lợi”

V/v Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có

V/v Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có

V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Thủy Lợi.

Luật thủy lợi số 08/2017/QH14

HỘI THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

adress 04 Thi Sách - QN - BĐ

fax 0563.746.278

ie hoithuyloi.binhdinh.vn

 

Switch mode views: